1/27/2014

Nieuwe klant met Karakter: AVR Management

Conversie-optimalisatie Visionmanager in opdracht van AVR Management
"Tijd is je vriend", heeft een inspirerende ondernemer ons ooit geleerd. Dat bleek eens temeer toen we eind 2013 benaderd werden door AVR Management. Een publicatie enkele jaren eerder in Sprout-magazine, waarin we samen met onze klant Eve's Choice een spread vulden, bleek aanleiding om 'ooit als het zou spelen' contact met ons te zoeken. En zo geschiedde...

Geheel in lijn met de visie van W. Edwards Deming, wiens modeldenken aan de basis ligt van de kracht van Visionmanager, bouwen we nu in co-creatie met onze klant aan het optimaliseren van de conversie deze unieke tool voor klantgericht procesmanagement. Stap voor stap dus, vanuit een 'learning and earning' strategie - dat dan weer wel. Want, om Deming te parafraseren: "we moeten wel exact weten wát we doen, voordat we dat wat we doen écht goed kunnen doen...". En omdat tijd onze vriend is, blijven we ook de komende maanden bouwen aan de conversie-optimalisatie... Ook dat is Karakter!